12. Dünya İnşaat Mühendisleri Konseyi (WCCE ) Toplantısı Başladı.

12. Dünya İnşaat Mühendisleri Konseyi (WCCE ) Toplantısı Başladı. 

12. Dünya İnşaat Mühendisleri Konseyi (WCCE ) Toplantısı Başladı.
  • Güncelleme Tarihi: 20 October 2017
KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın da üyesi olduğu Dünya İnşaat Mühendisleri Konseyi  (WCCE ) 12. Toplantısı TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ev sahipliğinde 19 - 21 Ekim tarihlerinde  Antalya'da gerçekleşiyor.
KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odasını temsilen Genel Kurul'a Başkan Seran AYSAL ile Genel Sekreter Bora KUTRUZA katıldı. 
Toplantıda WCCE'nin UN-WATER, UNESCO, UNDSR gibi BM kuruluşları ile yaptığı ortak çalışmalara olan katkılarının değerlendirilmesi yapılacak, ayrıca bu tip projelerin çoğaltılabilmesi ve başarıya ulaşabilmesi için üye kuruluşların da katkıda bulunması gerekliliğinin görüşülmesi hedeflenmektedir. Buna ek olarak BM'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirmesinde İnşaat Mühendisliği mesleğinin bir paydaş olduğu ve bu konuda nelerin yapılması gerektiği tartışılacak.

Üst Taraf