45/1. Yapı Denetimi Eğitimi Tamamlandı.

45/1. Yapı Denetimi Eğitimi Tamamlandı.

45/1. Yapı Denetimi Eğitimi Tamamlandı.
  • Güncelleme Tarihi: 01 November 2022

İnşaat Mühendisleri Odası’nın düzenlediği Meslek İçi Eğitim Seminerleri kapsamında periyodik olarak düzenlenen 45/1 İnşaat Mühendisleri Odası Yapı Denetimi Eğitimi Semineri 25 – 26 Ekim 2022 tarihlerinde İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkez seminer salonunda gerçekleştirildi. İki gün süren seminer kapsamında, inşaat sahalarındaki yapı denetimi uygulamalarına yönelik pratik ve teorik bilgiler 8 ana başlık altında katılımcılara aktarıldı. Seminer İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu'nun KKTC’de inşaat mühendisliği ve mesleğimizin önemi ile ilgili açılış konuşması ile başladı. Ardından sırasıyla KTMMOB Önceki Genel Başkanı ve Onur Kurulu Başkanı İnş.Yük.Müh. Seran AYSAL “Mesleki Kontrollük Tüzüğü’nün Ana Prensipleri”, Dr. Abdullah EKİNCİ “Zemin Etüdü Ve Temel Mühendisliği”, İnş.Yük.Müh. Hüdaverdi TOZAN “Yapı Denetimi Sürecinde Kontrol Mühendisince Yürütülecek Çalışmalara İlişkin Temel Hususlar” ve “Çelik Yapılar Ve Uygulamaları”, Dr.Şevket Can BOSTANCI “Beton Kalitesinin Denetimi”, İnş.Müh. Özgün AKCAN “Betonarme Yapılarda Kalıp Sistemleri” ve “Betonarme Elemanlarda Doğru Donatı Düzenleme ve Kontrol”, İnş.Müh. Gülcan YALINCA “İnşaat Sahasında İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı” hakkında sunum gerçekleştirdiler. Sunumların sonrasında üyelerin konuyla ilgili soru ve cevaplarıyla sona eren Eğitim, katılım belgelerinin takdimi ile tamamlandı.


Üst Taraf