Bayram Arifesi Yaşanan Taşkınlar ve Toprak Kayması İle İlgili Açıklama

Bayram Arifesi Yaşanan Taşkınlar ve Toprak Kayması İle İlgili Açıklama

Bayram Arifesi Yaşanan Taşkınlar ve Toprak Kayması İle İlgili Açıklama
  • Güncelleme Tarihi: 10 April 2024
BAYRAM ARİFESİ YAŞANAN TAŞKINLAR VE TOPRAK KAYMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Toplumumuzu sevdikleriyle bir araya getiren bayram arifesinde yaşanan doğa olayları, bizleri toplum olarak bir kez daha sınavdan geçirmiş ve sınıfta bırakmıştır. KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak her zaman belirttiğimiz gibi, “Doğa olayları felaket değildir; bunlar dünyanın kendini yenilediği ve devamlı tekrarlanacak olan olaylardır. Bu doğa olaylarını felakete dönüştüren bizlerin faaliyetleridir.” İklim değişikliğinin kendini gözle görülür şekilde gösterdiği günümüz yüzyılında, taşkınlar, depremler, kuraklıklar, heyelanlar ve daha birçok doğa olayının yaşanması olasıdır. Doğa olaylarından insanlık olarak kaçınabilmemizin tek aracı, bilim ışığında mühendislik uygulamalarını doğru şekilde kullanmamızdır. İklim değişikliği sebebiyle ani ve yoğun yağışların sebebiyet verdiği taşkınlar, son günlerde artarak görülürken, bayram arifesinde yaşanan taşkınlar maddi kayıplara sebebiyet vermiştir. Bu kapsamda, oluşacak taşkınların önüne geçilmesi, inşaat mühendisliği uygulamalarından biri olan havza yönetim planları ve taşkın risk analizleri ile mümkündür. Ülkemizde alışılagelmiş rant ve çıkara dayalı yapılaşmanın yerine, bilimsel araçlar ışığında oluşturulacak imar planları ile yapılaşmaya yön verilmesi elzemdir. KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak, ülke yöneticilerimize yakın gelecekte mutlak olarak gerçekleşecek doğa olaylarının maddi kayıpların yanı sıra manevi kayıplara da sebebiyet verebileceğini hatırlatırız. Ülkemizin birçok bölgesinde görülen taşkınların yanında, Girne’de, Şht. Kemal Selim Sokak üzerinde bodrum kazısı yapılan bir inşaatın aşırı yağışlar nedeniyle arazi sınırında toprak kayması oluşmuş ve kazı etrafında bulunan apartmanlar çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalarak tahliye edilmiştir. Olayın ardından KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyeleri ve zemin konusunda uzman Geoteknik Komitesi üyeleri inşaat alanında incelemelerde bulunmuştur. Girne belediye başkanı, projenin mühendisi ve müteahhit ile ayrı ayrı görüşülmüş ve arazide kısa ve orta vadede alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Bu olay, yapı denetiminin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yapı denetimi, sadece inşaat projelerinin yasal gerekliliği olmakla kalmayıp, aynı zamanda yaşam alanlarımızın güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından da kritik bir öneme sahiptir. Yapının güvenli, dayanıklı ve standartlara uygun bir şekilde tamamlanması için, inşaat sürecinin her adımında kontrol ve denetim şart olduğunu hatırlatmak isteriz. Yapı denetiminde aktif görev alacak kontrol mühendislerinin önemi, inşaat projelerinin başarılı bir şekilde tamamlanması ve sonunda güvenli, dayanıklı ve kaliteli yapıların ortaya çıkması için kritiktir. Etkin bir yapı denetim süreci, toplumun genel güvenliği ve refahı için elzem olmakla birlikte mal sahiplerinin memnuniyetini artırarak, inşaat sektöründe güvenilirliği sağlayacaktır. KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak Yapı denetiminin 17/6 Belediyeler Yasası çerçevesinde tüm toplum ve toplumu temsil eden yöneticilerimiz tarafından uygulanmasının zorunluluk olduğunu hatırlatır, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz.
Üst Taraf