Bilirkişi eğitiminin ilki olan ‘Bilirkişi Temel Eğitimi (MODÜL 1)’ tamamlandı.

Bilirkişi eğitiminin ilki olan ‘Bilirkişi Temel Eğitimi (MODÜL 1)’ tamamlandı.

Bilirkişi eğitiminin ilki olan ‘Bilirkişi Temel Eğitimi (MODÜL 1)’ tamamlandı.
  • Güncelleme Tarihi: 20 November 2020

Açılış konuşması sırasında oda üyelerine seslenen oda başkanı Gürkan Yağcıoğlu takvimlendirilmiş eğitimler ile ilgili üyelere bilgi verdi.

Ayrıca başkan, mesleğimiz ve üyelerimizin hak ve çıkarları söz konusu olduğu zaman İnşaat Mühendisleri Odası’nın gücünü üyelerinden alarak kimseden çekinmeden her türlü reaksiyonu vererek eylem yapacak kuvvet ve kabiliyette olduğunu aktardı.

Odamızın Meslek içi Eğitim Programı kapsamında düzenlediği toplamda 3 modülden oluşacak ve bilirkişi hizmetlerinin daha nitelikli / etkin bir şekilde yapılmasını bununla birlikte bilirkişilerin kapasitesinin geliştirilmesini hedefleyen eğitim programının ilk olan MODÜL 1, Bilirkişilikte temel ilkeler, çalışma esasları ve denetimi gibi konularda izlenecek yol eğitim uzmanı Latif Sakar tarafından aktarılmıştır.


Üst Taraf