İMO 1.Ulusal İnşaat Mühendisliği Sempozyumu tamamlandı

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 1.Ulusal İnşaat Mühendisliği Sempozyumu tamamlandı.

İMO 1.Ulusal İnşaat Mühendisliği Sempozyumu tamamlandı
  • Güncelleme Tarihi: 06 August 2021

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 1.Ulusal İnşaat Mühendisliği Sempozyumu 25 - 26 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi ve yüz-yüze olarak gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma iki gün boyunca 130 katılımcı yüzyüze, 50 katılımcının ise sosyal platformlar üzerinden katılım göstermiştir. Açılış konuşmasını İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan YAĞCIOĞLU’nun yaptığı sempozyumda ülkemiz güzide üniversiteleri inşaat mühendisliği bölümlerinden 45 akademisyen 8 oturumda günümüze değin yapmış oldukları Kıbrıs özelindeki çalışmaları ile destek vermiştir. Sunumlarda inşaat mühendisliği alt disiplinlerinden su, geoteknik, ulaşım ve trafik, malzeme, yapım yönetimi ve yapı dallarında sunumlar gerçekleştirilmiştir. Oturumlar sonunda gerçekleştirilen tartışmalar esnasında ülkemiz güncel problemlerine değinilen sempozyum neticesinde genel değerlendirme oturumu gerçekleştirilmiştir. Bu oturumda sempozyumun belli aralıklarda tekrarlanmasına ayrıca sempozyum neticesinde ortaya çıkarılacak sonuç bildirgelerinin oda politikalarına dahil edilerek ülke gelişimine katkı koymak için gereken mercilere iletilmesine ve savunuculuğunun akademik cevreler ile bir arada gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.


Üst Taraf