İMO AB Projesi - İhtiyaç Belirleme Anketi.

İMO AB Projesi - İhtiyaç Belirleme Anketi.

İMO AB Projesi - İhtiyaç Belirleme Anketi.
  • Güncelleme Tarihi: 10 May 2018

Bu anket, inşaat mühendislerinin bilgi ekonomisine katılımlarını geliştirmek ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla sosyal becerilerini ve yönetsel yetkinliklerini geliştirme ihtiyaçlarını saptamak için tasarlanmıştır. İlgili araştırma sonuçlarına ulaşmak için anket, inşaat sektörü içinde doğrudan çalışan olarak işgücü piyasasında bulunan ya da inşaat şirketlerinin müteşebbisi/sahibi olan inşaat mühendisleri tarafından doldurulacaktır. 

Araştırmanın amacı, araştırma anketine göre, inşaat mühendislerinin sosyal becerilerini ve yönetsel yetkinliklerini geliştirme bağlamında uygun bir‘İnşaat Mühendisleri için Hayat Boyu Öğrenme Programı’ geliştirmektir. Geliştirilecek olan programda yer alan modüllerdeki hedefler, doğrudan bu araştırmanın bulgularından ve modern iş dünyasında sosyal becerilerin en uygun şekilde kullanılması ihtiyacından yola çıkarak oluşturulacaktır.Samimi cevaplarınız ve düşünceleriniz, inşaat sektöründe çalışanların yanı sıra iş arayanlar/işsizler için kapasite geliştirmeye katkıda bulunacak belirli araştırma hedeflerinin saptanmasına yardımcı olacaktır.

Anket inşaat mühendislerinin ihtiyaçları için hayat boyu öğrenme bağlamında çeşitli hususlara cevap vermek üzere tasarlanmıştır.

Bu anketi en geç 16 Mayıs 2018 tarihinde saat:12:00’ye kadar İMO Sekreterliğine doldurulmuş olarak teslim etmenizi rica ederiz.


Dosyalar
oyuncu İMO AB Projesi - İhtiyaç Belirleme Anketi.
Üst Taraf