İMO - YMO Meslek İçi Eğitim Semineri tamamlandı.

İMO - YMO Meslek İçi Eğitim Semineri tamamlandı.

İMO - YMO Meslek İçi Eğitim Semineri tamamlandı.
  • Güncelleme Tarihi: 04 December 2019

KTMMOB Inşaat Mühendisleri Odası ve Yerbilim Mühendisleri Odası’nın ortaklaşa düzenlemiş olduğu , 1.  Kıbrıs Deprem ve Zemin seminerleri tamamlandı . Açılış konuşmalarını sırası ile İMO Başkanı Gürkan YAĞCIOĞLU, YMO Başkanı Oğuz VADİLİLİ ve KTMMOB Genel Başkanı Seran AYSAL’ın yaptığı seminerde, oturum başkanlıklarını Dr.Mehmet NEJDET, Yrd.Doç.Dr.Abdullah EKİNCİ ve Yrd.Doç.Dr. Ayşe PEKRİOĞLU BALKIS’ın yaptığı,TC Maden Teknik Arama Jeoloji Yük. Müh. Dr. Selim ÖZALP ve Jeoloji Yük. Müh. Hasan ELMACI'nın konuşmacı olarak katıldığı, "Kuzey Kıbrıs'ın Aktif Tektonik Ve Paleosismolojik Özellikleri, Kasktaş  AŞ Genel Müdürü Yük. İnş. Müh. Alp GÖKALP'in  konuşmacı olarak katıldığı "Derin Zemin İyileştirme Yöntemleri Ve Uygulama Örnekleri" ve Sentez İnşaat Firmasından İnş.Yük.Müh./Jeofizik Müh. Lale ÖNER ve İnş.Yük.Müh./Jeofizik Müh. Ece Kurt BAL sunumlarında "Darbeli Kırmataş Kolon (DKK) Ve Forajsız Donatısız Beton Kolon Yöntemleri (FDBK) İle Sıvılaşma İyileştirmesi"  konuları ele alınmış, Kuzey Kıbrıs’ta aktif fay hatları, problemli zeminlerin iyileştirilmesinde kullanılan güncel yöntemler ve özellikle yaygın, uygulaması kolay bir zemin  iyileştirme tekniği olan kırma taş kolonlar hakkında bilgiler verilmiştir. Üyelerimizin güncel bilgiler ve teknikler ile donatılmasına katkı koymak ve kapasitelerini geliştirmek amacıyla yapılan seminere iki oda üyeleri de yoğun katılım göstermiş, sunumlar sonrasında konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edilmiştir.

 


Üst Taraf