İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YEŞİL EKONOMİ HAKKINDA FARKINDALIK YARATTI.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YEŞİL EKONOMİ HAKKINDA FARKINDALIK YARATTI.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YEŞİL EKONOMİ HAKKINDA FARKINDALIK YARATTI.
  • Güncelleme Tarihi: 07 November 2019

Avrupa Birliği’nin desteklediği ve Eğitimde Yenilik ve Değişim VI Hibe Programı kapsamında İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yürütülmekte olan ‘’Yeşil Ekonomi Hakkında İnşaat Mühendisleri için Farkındalık Yaratmak’’ Projesinin kapanış etkinliği olan Uluslararası Gelişen Ekonomi için Yeşil Fırsatlar Konferansı GODEC2019 konferansı 4 ve 5 Ekim 2019 tarihinde Acapulco Otel’de gerçekleşti.

Etkinliğe, İnşaat Mühendisleri Odası üyelerinin, KTMMOB üyelerinin, AB Yetkililerinin, ilgili Oda başkanlarının, kamu/kurum müdürlerinin ve paydaş sivil toplum örgütlerinin yoğun katılımı olmuştur.

Etkinliğin açılış konuşması İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu tarafından yapıldı. Açılış konuşmasında proje kapsamında gerçekleşen sonuçları özetleyen ve yeşil ekonominin önemini vurgulayan Yağcıoğlu, proje kapsamında hazırlanan “Kıbrıs’ın Yeşil İş Fırsatları Raporu”nun ülkemizdeki yeşil işlerin detayını verdiğini belirterek bu raporun sonuçlarının iş çevrelerine sürdürülebilir kalkınma konusunda yol gösterici olacağını belirtti. İnşaat Mühendisleri Odasının da paydaşı olduğu inşaat sektörünün doğaya en fazla zarar veren bir sektör olduğunun farkında olduklarını ve bu zararın engellenmesi için bu projeyi sosyal sorumluluk olarak yürüttüklerini söyledi. Ayrıca proje kapsamında gerçekleşen eğitimlerle de İnşaat Mühendislerinin sosyal ve idari anlamda kapasitelerinin arttığını söyledi. 

Etkinlikte söz alan AB Destek Ofisinden Michael Docherty odanın çalışmalarını takdir ederek, iklim değişikliği ile mücadele konusunda adada daha etkin çalışma yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Adaya dışardan gelenlerin adada iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın engellenmesi için yeterli çalışma yapılmadığını gördüğünü belirterek, Kıbrıs’ta inşa edilen yapıların pahalı ve CO2 ayak izi fazla olan fosil yakıtları kullanarak ısıtıldığını ve soğutulduğunu da vurguladı. Yapı metodlarının kullanıcılarına konfor yaratırken fosil yakıt kullanımını azaltacak yöntemle inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Avrupa Birliği’nin tarımı desteklemek için üstünde çalıştığı hibe programının da su kaynaklarının verimli kullanılmasını ve yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklediğine vurgu yaptı.

Etkinlikte konuşan KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal , Avrupa Birliği hibelerinin kapasite geliştirmesi yanında, ülke insanının farklı bakış açılarına erişimine de katkı yaptığını belirtti. KTMMOB de dahil olmak üzere Avrupa Birliği’nin desteklediği ve Eğitimde Yenilik ve Değişim VI Hibe Programı kapsamında toplam 4 projenin başarıyla tamamlandığını belirtti. Projelerin birlik çatısı altında beraber proje yürütme deneyimini de yarattığının görülmesinin umut verici olduğunu söyledi. Uluslararası uzmanların sunumlarıyla iki gün boyunca yeşil ekonomi konusunda farkındalığın artırılacağına vurgu yaparak, ülkede istikrarın ve verimliliğin olmadığını belirtti. Günlük politakalar peşinde olan yönetimlerin ileriye dönük planlarının olmadığına belirten Aysal bunun değişmesi gerektiğini söyledi.

Etkinlik Proje Koordinatörü Gülcan Yalınca’nın Sürdürülebilir Kalkınma için Fırsatlar sunumuyla başlamış ve sonra sırasıyla Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Sürdürülebilirlik Merkezi Direktörü Doç Dr Ali Muhtaroğlu’nun Strateji Olarak Sürdürülebilirlik ve Sınırları Zorlamak, İleri Sürdürülebilir Enerji Merkezi (CASE) Direktörü Sam McCloskey’nin Sürdürülebilir Enerjide Fırsatlar: Sıfırdan Kahramanlığa Geçiş, San Diego Devler Üniversitesi’nin  Gürcistan Kampüsü Dekanı Dr Halil M. Güven’in Çevresel Sürdürülebilirlikte ve Yeşil İşlerde Enerji Verimliliğinin Rolü, University College London Uluslararası Kalkınma için Mühendislik Yüksek Lisans Programı Direktörü Dr Ilan Adler’in Uluslararası Kalkınma için Mühendislik, ve Mısır SEKEM İnsiyatifi Sosyal Etki Girişimcilik Merkezi Müdürü Dr Jane Hanna Aziz’in  Yeşil İş Fırsatları Yaratmada Sosyal Girişimciliğin Rolü sunumlarıyla birinci gün tamamlandı.  

Konferansın ikinci gününde Orta Doğu Ramboll'da Sürdürülebilirlik Başkanı Dr. Ali Amiri’nin Sürdürülebilir Kalkınma ve Döngüsel Ekonomi İlkeleri, AIA. In. Site: Studios’dan  Ali Yapıcıoğlu’nun Sürdürülebilir Topluluklara Yerel Yapı Malzemeleri, Küresel İş Geliştirme Lideri Advanced Analytics Esri’den Dr Adel Bolbol Fernández’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin İzlenmesi için Yenilikçi Teknolojilerin Kullanılması, Kırsal ve Kültürel Tur Organizatörü Janja Benedik’in Kıbrıs'ın Kuzey Kesiminin Kırsal Turizm Hizmetleri Sağlamadaki Zorlukları, Kıbrıs’ın kuzeyinde Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerinin Uygulanmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi Takım Lideri Donald Aquilina’nın Sürdürülebilir Tarımsal Uygulamalar Ve Yenilikçi Çözümler ile Atık ve Enerji Danışmanı Nikola Milutinovic Atık konularında sunum gerçekleşti.

Konferans proje kapsamında hazırlanan “Kıbrıs’ın Yeşil İş Fırsatları Raporu”nun sonuçlarının uzman Nikola Milutinovic ve proje kordinatörü Gülcan Yalınca tarafından açıklanması ile sona erdi.


Üst Taraf