İnşaat Mühendisleri Odası Deprem Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi.

İnşaat Mühendisleri Odası Deprem Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi.

İnşaat Mühendisleri Odası Deprem Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi.
  • Güncelleme Tarihi: 23 June 2022
KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Deprem Komitesi 45. Dönem ikinci toplantısını 07.06.2022 tarihinde oda genel merkezi toplantı odasında gerçekleştirdi. Toplantıya İnşaat Mühendisleri Odası Deprem Komitesi üyeleri Abdullah Ekinci, Ahmed Erkmen, Aydın Öztemel, Giray Özay ,Hüsnü Coşan, İsmail Safkan ve Rifat Reşatoğlu katıldı.
Toplantıda; ülkemizde kullanılan mevcut deprem yönetmeliğinin revizyonunun gerçekleştirilmesi ile ilgili yapılması gerekenler irdelenmiştir. Mevcut deprem yönetmeliğinin yeni yapılan araştırmalar ışığında güncellenmesinin önümüzdeki yıllarda gerekli olduğu, bu bağlamda geçiş sürecinde nelerin yapılması gerektiği konularında fikir alışverişinde bulunulmuştur.Kullanılan deprem yönetmeliğine ilaveten İnşaat Mühendisleri Odası tarafından hazırlanacak pratik önlemler adı altındaki kılavuz ile uygulama projelerinin yeni oluşturulacak olan deprem yönetmeliğine uyumlaştırılmasına karar verilmiştir.
Ülkemizde kullanılan betonarme çelik çubukların uygunluk kriterlerinin değerlendirilmesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi ile yapılacak olan Lefkoşa Deprem ve Sel Çalıştayında yapılacak olan sunumun içeriği konularıda toplantıda görüşülerek karara bağlanmıştır.

Üst Taraf