İnşaat Mühendisleri Odası Su Komitesi Toplandı.

İnşaat Mühendisleri Odası Su Komitesi 45. Dönem Üçüncü Toplantısını Gerçekleştirdi.

İnşaat Mühendisleri Odası Su Komitesi Toplandı.
  • Güncelleme Tarihi: 04 August 2022

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Su Komitesi 45. Dönem üçüncü toplantısını 03.08.2022 tarihinde oda genel merkezi toplantı odasında gerçekleştirdi. Toplantıya KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına Gözde Oğuz, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Su Komitesi üyeleri Prof. Dr. Umut Türker, Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ, Yrd. Doç. Dr. Hasan Zaifoğlu ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bay  katıldı.

Komitenin ilk toplantısında;  su komitesinin çalışmaları ve KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın konu ile ilgili faaliyet ve çalışmaları gözden geçirildikten sonra 45. Dönem komite hedefleri ile ilgili çalışma programı belirlendi. Komite , ilk toplantısında karar verilen İnşaat Mühendisleri Odası ve ilgili paydaşların yararlanabileceği kanalizasyon ve yağmursuyu el kitabı oluşturulması ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir.Geçen dönem çalışmaları başlatılan kanalizasyon el kitabı çalışmalarında gelinen aşamanın ve tamamlanması için gerekenlerin irdelendiği toplantıda ayrıca havza yönetimi konusu da ele alınmıştır. Kıbrıs’ın kuzeyi için bugüne kadar havza yönetimi ile ilgili çeşitli çalışmaların yapıldığının ve bunların bir çatı altında birleştirilerek geniş tabanlı bir katılım ile değerlendirilerek tekrardan gözden geçirilmesinin önemi ve konu ile ilgili diğer paydaşlar ile birlikte havza yönetimi çalışmasının en erken zamanda merkezi bir çatı altında başlatılmasının gerekli olduğu  komite tarafından tekrar vurgulandı.


Üst Taraf