KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ve Yerbilim Mühendisleri Odası Zemin Değerlendirmeleri İşbirliği Protokolü

(Rev.No:01-01/09/2020)
 

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ve Yerbilim Mühendisleri Odası Zemin Değerlendirmeleri
İşbirliği Protokolü
  • Güncelleme Tarihi: 16 September 2020
Yerbilim mühendisleri odası ile imzalamış olduğumuz protokol kapsamında toplanan teknik komite yaptığı revizeleri içeren metin ekte bulunmaktadır.
Buna göre 16 Eylül 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni protokol kapsamında uygulamada aranacaklar kapsamında raporları hazırlayan mühendislerin arazide beraber bulunarak "Arazi Tutanağı" hazırlaması şartı getirilmektedir.

Hazırlanan arazi tutanağı sondaj çalışması başlamadan hemen önce İMO Zemin Katman Sistemine yüklenecektir.

Hazırlanan raporlar bundan böyle KTMMOB İMO sekreteryasindan satın alınacak olan zemin değerlendirme dosyasına konup ilgili makamlara iletilecektir.

Bu ve buna benzer diğer yeni kurallar hakkında bilgi edinmek için protokolün dikkatle okunması gerekmektedir.
 

Dosyalar
oyuncu İMO-YMO Zemin Değerlendirmeleri Odası.
Üst Taraf