ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI 

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI
  • Güncelleme Tarihi: 03 June 2022

GİRNE ARAPKÖY’DE YAŞANAN ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI SONRASI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN İLK GÖZLEM VE DEĞERLENDİRMESİ.

Girne Arapköy mevkiinde 01/06/2022 tarihinde meydana gelen iş kazası bizlere bir kez daha inşaat sektörünün sadece ülke ekonomisine verdiği katkı olarak görülmemesi gerektiği, bunun yanında ülkede her bireyin can ve mal güvenliği için gözardı edilemeyecek önem arzettiğini hatırlatmıştır. Aynı zamanda yapılar ile ilgili olarak İnşaat Mühendisleri Odası’nın her zaman dile getirdiği yapı denetimi mekanizmasının hayati bir yere sahip olduğu bir kez daha acı şekilde tecrübe edilmiştir. Ayrıca yaşanan kazada görüldüğü gibi inşaat sürecinin en başından en sonuna kadar tüm aşamalarının denetlenmesi gerekmektedir. Ne yazık ki bina yerinde olmasına rağmen usulünde yapılmayan ve / veya denetlenmeyen bahçe duvarı gibi yan imalatlar da yıkılıp can güvenliğini tehdit edebilmektedir. Bu vesile ile yaşanan iş kazası neticesinde hayatını kaybeden inşaat emekçimizin ailesine sabırlar dileriz.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın ön gözlem raporu sonrasında hazırlanacak teknik çalışmada ve raporda proje kapsamında olan ve olmayan işler, detayları, projede olmayan imalatların da neye göre yapılıp denetim ve onayını kimlerin verdiği sorgulanıp detaylandırılacaktır.

Bilinmelidir ki herhangi bir yapının inşasında öncelikli olarak güvenlik, ardından ekonomi ve çevre faktörleri göz önünde bulundurulmaktadır. Yapılar tüm dünyada bu tasarım yaklaşımı kullanılarak tasarlanıp imal edilmektedir.

Bahse konu iş kazasının gerçekleştiği inşaat alanına odamız tarafından gerçekleştirilen ilk ziyarette görülmüştür ki; topoğrafik olarak eğimli yamaç molozu zemin üzerinde betonarme konut, havuz ve yaklaşık 6-7 metre yüksekiğinde yığma taş duvarlar mevcuttur. Saha ziyaretinden elde edilen bilgiler kapsamında, olay; yapının kuzey cephesinde bahse konu yıkılan taş duvara 5 - 6 metre mesafedeki bina arasında kalan arazinin dozer tarafından tesviye çalışmaları sırasında taş duvarın yıkılması neticesinde dozerin 6-7 m yükseklikten yuvarlanması neticesinde meydana gelmiştir.

İstinat yapıları ile ilgili şu bilgilerin hatırlatılmasında fayda olacağına inanmaktayız. Bu tür yapıların tasarımı için seçilen duvar türü, duvar arkasındaki zeminin türü, yeraltısuyu yüksekliği, inşa edilecek duvarın yüksekliği ve en önemlisi duvarın arka kısmında bulunan yapıların (araçların) yükleri göz önünde bulundurularak genellikle 4 farklı şekilde gerçekleşecek yıkılmaların önlenmesi dikkate alınarak tasarlanmaktadır.

Bunlar kayma, dönme, şev duyarlılığı ve taşıma gücünün sebebiyet vereceği yıkılmalardır. Ancak yapılan saha ziyaretinde, bahse konu sahada bu tür yıkılmaların hiçbiri görülmezken, imalatı yapılan taş duvarın orta noktalarından zeminin kendi ağırlığı ve üzerine ek olarak gelen dozerden kaynaklı yük neticesinde mevcut duvar elemanının yetersiz kalarak yıkılmaya sebebiyet verdiği görülmüştür.

Bu kapsamda odamız böylesine eğimli arazide, bu yükseklikte ve bu denli yüklere maruz kalan yığma taş duvarın yıkılmaya maruz kalıp kalmayacağı konularını irdeleyeceği geniş kapsamlı bir teknik rapor hazırlayıp kamu vicdanı nezdinde yaşanan trajedinin teknik olarak sebeplerini ortaya koyacağı çalışmayı başlatmıştır.

Saygılarımızla,

İnşaat Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu (a)

 

Gürkan YAĞCIOĞLU

Başkan


Üst Taraf