Ülkemiz ve Yakın Coğrafyasında Gerçekleşen Depremler Hakkında İMO Ön Değerlendirme Raporu.

Ülkemiz ve Yakın Coğrafyasında Gerçekleşen Depremler Hakkında İMO Ön Değerlendirme Raporu.

Ülkemiz ve Yakın Coğrafyasında Gerçekleşen Depremler Hakkında İMO Ön Değerlendirme Raporu.
  • Güncelleme Tarihi: 26 January 2021
Malumunuz olduğu gibi 5 Aralık 2020, merkez üssü Antalya ve 21 Ocak 2021, merkez üssü Gazimağusa’ya bağlı Pergama (Beyarmudu) olarak kayıtlara geçen iki deprem gerçekleşmiştir. Bu depremler neticesinde can/mal kaybı yaşanmamış olması sevindirici bir sonuç olsa da bazı önemli noktaları dikkatimize getirmiştir.
Adamızın birçok bölgesinde oldukça hissedilen depremler sonrasında İMO-Deprem Komitesi tarafından meslek disiplinimiz içerisinde olan konularda toplumumuzu bilinçlendirmek, geleceğe yönelik yapı tasarımları ve mevcut yapı stoğu konularında bilgi vermek amacıyla deprem şiddet ölçeğinin kullanıldığı bir anket çalışması yapılmış ve ön rapor hazırlanmıştır.
Her bölgeden toplamda 1500’ü aşan vatandaşımızın katıldığı anket sonuçları değerlendirildiği ve yüzyıllar içindeki tarihsel deprem verilerinin de incelendiği raporda, gerçekleşen depremlerin ülkemiz deprem haritasının öngördüğü ivme derecesinin 30’da 1’ine denk geldiği tespit edilmiştir. Diğer bir deyişle tarihsel veriler ve ülkemiz deprem ivme değerleri incelendiğinde olası muhtemel depremlerin gerçekleşen son iki depremden çok daha şiddetli olabilme ihtimali yüksektir.
Depremlerin merkez üslerinden uzak olmasına rağmen ek’lerde görüldüğü gibi adanın hemen hemen tamamında hissedilmesinin sebebi ise bölgelerin Kıbrıs yayına yakınlığı ve zemin şartlarıyla alakalı olduğu saptanmıştır. Bir diğer önemli nokta ise yüksek katlı yapılarda kat arttık sonra hissedilen deprem şiddetinin artmasıdır.
Dolayısıyla tüm veriler ve rapor değerlendirildiği zaman çıkarılacak sonuç ise ülkemizin deprem kuşağında olduğu gerçeğini bilerek daha büyük depremlere de hazırlıklı olmamız gerektiğidir. Bu bağlamda ülkemizde tasarımı yapılan tüm projelerin yürürlükteki deprem yönetmeliği ve ilgili tüm mevzuatlara uygunluğu İMO vize bürolarınca denetlenmektedir. Fakat en az mesleki denetim kadar önemli bir husus da yapının tasarımına uygun yapılıp yapılmadığının denetlenmesidir.
Ülkemizde yapı denetiminin yasal mevzuat şekline dönüşmesi için İnşaat Mühendisleri Odası her dönemde taleplerini yenilemiştir ve sürekli olarak da yineleyecektir.
Gelinen noktada ülke yöneticilerimizin bu kararlar için gerekli iradeyi göstermesini diler, halkımızın bu bilinçle davranarak yatırımlar açısından gerekli kontrolleri can ve mal güvenliğinden sorumlu olan inşaat mühendisinden talep edilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla,
İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu (a)
Gürkan YAĞCIOĞLU
Başkan

Dosyalar
oyuncu Ülkemiz ve Yakın Coğrafyasında Gerçekleşen Depremler Hakkında İMO Ön Değerlendirme Raporu
Üst Taraf