Yağmursuyu Şebekesi Tasarım Eğitimlerinin ilki yapıldı.

Yağmursuyu Şebekesi Tasarım Eğitimlerinin ilki yapıldı.

Yağmursuyu Şebekesi Tasarım Eğitimlerinin ilki yapıldı.
  • Güncelleme Tarihi: 11 November 2020

Malum küresel salgın nedeniyle geç gerçekleştirmek zorunda kaldığımız genel kurulumuzun ardından geçen süre içerisinde odamız bir dizi eğitim etkinliği planlamış bulunmaktadır. Mevcut pandemi koşulları sebebiyle bazılarının kısıtlı sayılarla bazılarının ise online olarak yapılacak eğitimlerimizden ilk olanı 04 Kasım 2020 tarihinde başlamıştır.

Kentlerin en önemli unsurlarından biri olan altyapı servislerinin geliştirilmesi, iklim
değişikliklerine uyum gösterilmesinde Yağmursuyu Drenaj hatları önem arz etmektedir. Odamız tarafından Drenaj Hatlarının tasarımı konusunda düzenlenecek 3 aylık kursun açılışı gerçekleştirilmiştir. Kursun tamamlanması ile ülkemizde ihtiyaç duyulan altyapı tasarımı unsurlarının üyelerimiz tarafından daha etkin şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Bu bağlamda oldukça geniş alt bilim dalları bulunan ve evrensel bir meslek olan inşaat mühendisliği mesleğimizin daha etkin kullanılabilmesi için üyelerimizin kapasite gelişimlerine katkı amacıyla eğitimlerimiz devam edecektir.


Üst Taraf