Statik Asgari Ücret Hesaplama

Yapı Türü
Yapı Sınıfı
Yapı m2
Tekrar Sayısı
   
Statik Asgari Ücret Tutarı
Statik asgari ücret tutarı projedeki her yapı tipi için ayrı hesaplanmalıdır.
Uyarı: Yapılan her hesaplamadan sonra işlem 'Temizle' butonu ile sonlandırıldıktan sonra yeni işleme başlanmalıdır.

Birinci Sınıf: Basit yığma yapılar, oturtma çatılar, yığma - karkas yapılar, tek katlı ve kiriş maksimum hesap açıklığı 4.00 m (4.00 m dahil)'den küçük betonerme yapılar, yükseklikleri 3.00 m 'den az kargir veya betonarme istinat duvarları, köy ve sitelere ait içme suyu, kanalizasyon drenaj tesisleri, yollar, basit yer altı ve akaryakıt depoları ve benzerleri.

İkinci Sınıf: 2 katlı veya hesap açıklığı 7.00 m'ye kadar olan betonarme yapılar, tek katlı ve kiriş maksimum hesap açıklığı 5.00 m'den küçük çelik yapılar, açlıklıkları 20.00 m'ye kadar olan ahşap çatılar, yükseklikleri 3.00 m'den 6.00 m'ye kadar olan kargir veya betonarme istinat duvarları ve benzerleri.

Üçüncü Sınıf: Çok katlı betonarme yapılar çok katlı çelik yapılar, kazık temeller, uzay kafes sistemleri, yükseklikleri 6.00 m'den fazla olan istinat duvarları, basit kabuk çatılar, öngerilmeli yapılar ve benzerleri.

Dördüncü Sınıf: Birim ünite alanı brüt en çok 120 m2 olan ve bir kademede inşa edilecek konut yapıları.

Üst Taraf