KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ve Yerbilim Mühendisleri Odası Zemin Değerlendirmeleri İşbirliği Protokolü.

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ve Yerbilim Mühendisleri Odası Zemin Değerlendirmeleri İşbirliği Protokolü.

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ve Yerbilim Mühendisleri Odası Zemin Değerlendirmeleri İşbirliği Protokolü.
  • Güncelleme Tarihi: 25 March 2019
 KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ve KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası ülkemizde yapılan zemin etüdleri ve bu kapsamda 
hazırlanan raporları düzenleyen protokolü imzalamıştır. Bahse konu protokol 25 Mart 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Dosyalar
oyuncu İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Üst Taraf