KTMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI” DÜZENLENDİ

KTMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI”  DÜZENLEDİ

KTMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI”  DÜZENLENDİ
  • Güncelleme Tarihi: 04 May 2024

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, özelde inşaat şantiyelerinde, genelde ise ülkenin iş çevrelerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında yaşanan sorunları sektör paydaşlarıyla değerlendirip kendi meslek alanına giren sorumluluklar için eylem planı hazırlamak amacıyla bugün (02.05.2024) Lefkoşa Golden Tulip Otel’de “İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı” düzenliyor.

İki oturum şeklinde bugün saat 17.00’ye kadar devam edecek çalıştay bağlamında altı masa oluşturuldu. Toplam dört soruya cevap arayacak çalıştay masaları, “Şantiye Yönetenler”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Verenler”, “Akademisyenler”, “Denetçiler”, “Yükleniciler” ve “Yerel Yönetimler” olarak belirlendi.

Masaların notlarından oluşturulacak İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı Raporu, 3 Mayıs Cuma günü kamuoyu ile paylaşılacak. Çalıştayın sonunda tüm katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecek.

 

ÇALIŞTAYIN AÇILIŞINDA KONUŞMALAR YAPILDI

Çalıştayın açılışında sırasıyla, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Abdullah Ekinci, Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu Ballı, KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy birer konuşma yaptılar.

 

EKİNCİ: “ODAMIZIN AMACI, KATKI SAĞLAMAK VE UYGULAMALARDA YAŞANAN ZORLUKLARI ORTADAN KALDIRMAKTIR”

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Abdullah Ekinci konuşmasında, Sanayi Devrimi'nin getirdiği hızlı gelişim ve talep artışı, iş güvenliği konusunda insanlığı önemli bir yol ayrımına getirdiğine vurgu yaptı. Bu devrimin atölyelerin sanayi kuruluşlarına dönüşümü sırasında devletin, işverenle işçi arasında garantör rolünü üstlenerek sermayeyi koruyup işçiyi işyerine geri getirip emek sömürüsünü hedefleyen bir sistem kurduğunu söyledi.

Abdullah Ekinci ayrıca ülkemizde inşaat sektörünün gelişimiyle birlikte artan nitelikli yapı ihtiyacının, iş gücü talebini artırdığını, fakat devletin bu süreçte yeterince koruyucu ve garantör rolünü yerine getiremediğini belirtti. İş kazalarının ve neticesindeki ölümlerin, KKTC’de Avrupa ortalamalarının üstünde olması ve bu kazaların yeterli düzeyde kayıt altına alınmamış olmasının bu eksikliğin göstergelerinden olduğuna vurgu yaptı.

En tehlikeli iş yerlerinin başında gelen inşaat şantiyelerinde inşaat mühendislerine kalitenin yakalanmasında ve kazaların önlenmesinde büyük görevler düştüğüne vurgu yapan Ekinci şantiyede inşaat mühendislerinin karşılaştığı engellerin, devletin zayıf yaptırım gücü ve tüm iş dünyasını kapsayacak bir İSG kültürünün oluşturulmamasından kaynaklandığını belirtti.

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Abdullah Ekinci, gerçekleştirilen çalıştayda, İSG uygulamalarındaki mevcut sorunların kök nedenlerini inşaat mühendislerinin inşaat tasarım,  uygulama ve denetlemesinde birlikte çalıştığı paydaş gruplarla detaylı bir şekilde inceleyerek İMO olarak kendi üzerlerine düşen sorumlulukları belirlemek ve bir “Eylem Planı” hazırlamak amacında olduklarını vurguladı.

Abdullah Ekinci, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın amacının, bu planla hem üyelerinin hem de toplumun iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlamak ve uygulamalarda yaşanan zorlukları ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

 

OLGUNER: “ÇALIŞTAY İNŞAATTA MESLEKLERİNİ İCRA EDENLERE VERİLEN DEĞERİ GÖSTERİYOR”

Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner de konuşmasında, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda her zaman düşündüğü bir konu olduğunu ifade ederek, işçi ve emekçinin haklarının sadece 1 Mayıs’ta değil, 2 Mayıs’ta da değerli olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti. Onur Olguner, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın bu çalıştayı düzenleyerek inşaatın içerisindeki tüm meslekleri icra edenlere ve üyelerine verdiği değeri gösterdiğini kaydetti. İSG Yasası’nın 2008 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlatan Olguner, fakat yasanın inşaatlarda tam anlamıyla uygulanmadığını bildiklerini belirtti.

“İSG ile ilgili konu her gündeme geldiğinde Yapı Denetimi ile ilgili Odalarımızın birlikte attığı adım ve sürükleme sürecini hatırlarım” diyen Olguner, “son dönemde ise KTMMOB öncülüğünde ortaya çıkan Yapı Proje Kontrollük Portalı, vizesi olan dört Oda ile aktif bir şekilde belediyelerle birlikte uyguladığı bir sistem haline geldi. İSG de aynı şekilde Odalarımız arasında yapılacak çalışmalar ile güçlendirilerek ilerleyebilir. Bu ilerleme için de bu gibi çalıştayların çok değerli olduğunu belirtmek isterim”  ifadelerini kullandı.

 

BALLI: “DAHA CEZACI DEĞİL, DAHA ÖNLEYİCİ OLMALIYIZ”

Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu Ballı da, iş sağlığı ve güvenliğinin devlet, işveren ve çalışanların ortak çalışmasıyla, yürütülmesiyle gereken yasa ve tüzüklerden oluşan işlemler bütünü olduğunu kaydetti. “İş sağlığı ve güvenliği, bir kültürdür” diyen Ballı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasının ancak tüm tarafların yasa ve tüzükleri uygun bir şekilde yerine getirmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti. Ballı, “işverenlerin öncelikle bilinçlenmesi ve bunu bir mali külfet olarak değil de, hem kendileri hem de çalışanları adına bir güvenlik olarak kabul etmeleri gerekiyor.” dedi.

Kaliteli uzman yetiştirmek adına eğitim müfredatlarının gözden geçirildiğini belirten Çalışma Dairesi Müdürü Ballı, yetkin eğitim kurumları tarafından uzmanların gelişimlerinin sağlandığını dile getirdi. “İnşaat alanında teftişlerimizi daha etkin bir hale getirmeliyiz. Daha cezacı değil, daha önleyici olmalıyız” ifadelerine yer veren Ballı, 2023’te 400 iş kazasının tahkikatının yapıldığını, 80 inşaatın denetlendiğini, Ocak-Mart 2024’te ise 42 iş kazası tahkikatının yapıldığını belirtti.

 

AYSAL: “DEĞERLİ ÇALIŞTAY SONUCUNU ADANIN EN UÇ NOKTALARA KADAR NASIL ULAŞTIRABİLECEĞİMİZİ STRATEJİ PLANINIDA ORTAYA KOYMALIYIZ”

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal konuşmasında, İnşaat Mühendisleri Odası’nın KTMMOB çatısı altında tekrar İSG’yi önceliklendirdiğini görmekten duyduğum memnuniyeti dile getirerek sözlerime başlamak istiyorum” dedi. Seran Aysal, Mimarlar Odası başkanının konuşmasında gerekli kararlılığı konuşmasında dile getirdiğini belirtti. “Ülkemizde en çok can kaybı ve kazalar inşaat alanındadır. Bundan sonraki süreçte KTMMOB çatısı altında İnşaat Mühendisleri Odamız ve diğer ilgili Odalarımızla birlikte bu konuda kararlı bir duruş sergilemesi gerekmektedir. Bu konuda öncü olması bu konuda devlete, üyelere ve sektöre yardımcı olması gerekir” dedi.

Genel Başkan Aysal, çalıştaya gelirken 2014-15 yıllarında Oda Başkanı iken ne yapabiliriz diye oturup düşünmüştük. Sorunun kültürel bir sorun olduğunu tespit ettik. Bu kültürün gelişmesi için de ciddi etkinlikler ile farkındalığı artırmamız, aynı şekilde de sürekli eğitim yapmamız gerekir noktasında kararlılık ortaya koyduk. O dönem tüm taşeronlara farkındalık eğitimi verildi, o bir başlangıçtı. Dolayısıyla bugün daha önemli ve değerli çalıştay sonucunu nasıl sahaya yansıtacağız, adanın en uç noktalara kadar nasıl ulaştırabileceğimizi ortaya koymalıyız.” şeklinde konuştu.

Sorunun kültürel bir sorun olduğunu ifade eden Aysal, “Yasalar var, ancak niyet ve irade gerekiyor. Var olan yasaları ne kadar uyguluyoruz, yeteri kadar önemsiyor muyuz?” diye sordu. KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, çalıştaydan çıkacak sonucun birinci basamakta ne yapılabileceğini anlatacağını kaydetti. Aysal, “Bunun bir stratejiye ve eylem planına dönüştürülmesi ve daha geniş birlik ve odalarla çalışarak ileriye taşıyabilme hedefini hayata geçirme biz yöneticilerin ve devletin yetkililerinin sorumluluğudur. Bu çalıştay vizyonunu koyan ve emek veren İnşaat Mühendisleri Odası Başkan, yönetim ve üyelere bir kez daha teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

 

AKANSOY: “İSG KONUSUNDA TOPLUMSAL BİR MUTABAKAT YARATMAK GEREKİR”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, çok önemli bir konunun işlendiğini belirterek, “İSG konusu ne yazık ki ülkemizde tatmin edici düzeyde değil. Bu yönde yeterli farkındalık yaratılmıyor” dedi. İnşaat Mühendisleri Odası’nın böyle bir konuya parmak basıyor olmasının çok oldukça önemli olduğunu söyleyen Asım Akansoy, “bu konu ile ilgili toplumsal bir mutabakat yaratmak gerekir” dedi.

Akansoy, “toplumsal mutabakatın yol haritası bakımından da bugün yapılacak olan çalıştayın sonuçları hepimiz için oldukça değerlidir. Dolayısıyla İSG konusunda esas mesele iradedir. Bu iradeyi gösterebilecek siyasetin hayat bulması gerekir. CTP olarak İSG konusunda hükümetin ortaya koyacağı her türlü pozitif katkıya hazırız. Biz bugün yapılacak çalıştayın sonuçlarını CTP olarak kendi programımız bir unsuru olarak ele alacağız. Mutlaka programımızda yer vereceğiz çünkü bu sorunu kökten çözmek zorundayız” şeklinde konuştu.

 

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın “İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı” açılış konuşmaları sonrasında çalışma masaları kurulması ile devam etti.


Üst Taraf