Yapı Denetim Eğitimi

06 Şubat 2017

  • Güncelleme Tarihi: 06 February 2017

İnşaat Mühendisleri Odası’nın düzenlediği Yapı Denetimi konulu Meslek İçi Eğitim Semineri 30 - 31 Ocak 2017 tarihlerinde, KTMMOB Konferans Salonun'da gerçekleştirildi. Seminer kapsamında, inşaat sahalarındaki yapı denetimi uygulamalarına yönelik pratik ve teorik bilgiler 5 ana başlık altında katılımcılara aktarıldı.


Üst Taraf