2021 İnşaat Mühendisliği El Kitabı

2021 İnşaat Mühendisliği El Kitabı

2021 İnşaat Mühendisliği El Kitabı
  • Güncelleme Tarihi: 13 April 2021
2012 yılından itibaren kullanılan İnşaat Mühendisliği El Kitabı, üyelerimize teknik destek amacıyla güncellenmiş ve kapsamı geliştirilmiştir.
Güncelleme ve kapsam geliştirme neticesinde yürürlükte bulunan yasa, tüzük ve yönetmelikler,
İnşaat Mühendisliği statik proje dosyalarının düzenlenmesine ilişkin esaslar ve buna bağlı olarak da;
• Statik proje düzenlenmesinde ana esaslar
• Ana taşıyıcı sistemi yığma hafif ahşap sisteminden oluşan projelerle ilgili minimum koşul ve kurallar
• Kontrol listesi
• Kazık temel uygulamaları
• Çelik yapı tasarım, düzenleme ve hesap detayları
• Örnek projeler ( Statik Rapor Örneği, B/A, Çelik, Fore Kazık )
• Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası ve Yerbilim Mühendisleri Odası Zemin Değerlendirmeleri Uygulama ve Denetim Esasları ( Ekim 2020) bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilmiş olan İnşaat Mühendisliği alanında bizlere yardımcı ve klavuz olacak dökümanların oluşturulmasında emeği geçen İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyelerine, İnşaat Mühendisleri Odası; teknik, idari, laboratuvar ve kitabet personeline, İMO Çelik Komitesi ile geçmiş yönetimlerimize teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu (a)
Gürkan YAĞCIOĞLU
Başkan

Üst Taraf