BETON NUMUNELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER.

BETON NUMUNELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER.
  • Güncelleme Tarihi: 12 June 2024

 

 İnşaatlarda kullanılan beton imalatının kalitesinin kontrol edilmesi maksadıyla laboratuvara getirilen beton numunelerde dikkat edilmesi gerekenler:

Herhangi bir yaştaki beton basınç dayanımı, çimento tipine, ortam sıcaklığına ve kür şartlarına bağlı olduğundan dolayı betonun karakteristik basınç dayanımı ortalama 20oC’luk ortam sıcaklığında ve TS EN 12390-2’ye uygun şekilde küre tabi tutulmuş beton numunesi sonucunda tayin edilmektedir.

Beton numuneleri standartlarda verilen miktar ve sıklıkla alındıktan sonra 16 saat kalıptan çıkarılmadan şoka,titreşime ve su kaybına karşı korunmak suretiyle 20-30oC’lik bir ortamda bekletilmelidir.Bu süre 3 günü geçmemelidir.

16-72 saat içerisinde numuneler laboratuvara taşınmalı ve 20oC’luk ortam sıcaklığında ve TS EN 12390-2’ye uygun şekilde küre tabi tutulmalıdırlar.

Anlaşılacağı üzere numunelerin alındıktan sonra test anına kadar muhafazası , numunelerden elde edilecek deney sonuçlarının doğruluğu konusunda büyük önem taşımaktadır.Bu sebeple numunelerin bu şartları sağlamadığı durumlarda elde edilecek deney sonuçlarının geçerliliğinin olmadığınından temsil ettiği beton sınıfının tayininde kullanılamazlar.

Sıcak havada beton numunelerinde dikkat edilmesi gerekenler:

Sıcaklığın betonun mukavemet gelişimini etkilediğinden yola çıkarak numunelerin alınması,taşınması ve muhafazasının sıcak havalarda dikkatli olunması gerekmektedir. Taşımanın esnasında nem kaybını ve gerekli sıcaklıktan sapmaları önlemek içintest numunelerinin ıslak kum, ıslak talaş veya ıslak bezlerle paketlenmesi yarar sağlamaktadır. Ayrıca yüksek sıcaklığa maruz kalan beton numunelerinin kürlenmesinde gerekli önemin gösterilmediği durumlarda deney sonuçlarının yanlış yorumlanmasına ve inşaatın yapım safhalarında ( erken kalıp sökme, erken yaşta yüke maruz bırakma vs.) hatalara sebebiyet verecektir.

 

Üst Taraf