İMO; Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Sürdürülebilirlik Konferansı Hazırlıkları Kapsamında ilk Toplantısını Gerçekleştirdi.

İMO; Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Sürdürülebilirlik Konferansı Hazırlıkları Kapsamında ilk Toplantısını Gerçekleştirdi.
  • Güncelleme Tarihi: 19 February 2020

4 - 5 Ekim 2019 tarihlerinde; İnşaat Mühendisleri Odası üyelerimiz, KTMMOB’ye bağlı farklı meslek odalarının üyeleri, akademisyenler ve yakın tarihte meslektaşımız olacak olan öğrencilerimizin katılımı ve katkılarıyla “Uluslararası Gelişen Ekonomi için Yeşil Fırsatlar” konferansı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Değişen ve gelişen dünya ekonomilerine uyum süreci açısından tüketim ekonomisinden uzaklaşıp döngüsel ekonomiye geçiş için toplumsal bir farkındalık yaratmak ve bunu İnşaat Mühendisliği mesleğine adapte etmek amacıyla İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun koyduğu vizyon ve aldığı izyon kapsamında  5 – 7 Kasım 2020 tarihlerinde İnşaat Mühendisliği ana bilimdalı ve alt bilim dallarını kapsayacak formatta “ Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Sürdürülebilirlik Konferansı ” (International Conference on Civil Engineering for Sustainability) düzenlenecektir. Meslek odamızın Üniversitelerimizle iş birliği içerisinde olması gerekliliği ve arzusu ile bir toplantı daveti yapılmıştır. Yapılan davete ülkemiz üniversitelerinin inşaat mühendisliği bölümlerinin başkanlık düzeyinde katılımı olmuş bu da bizleri memnun etmiştir. İMO Başkan ve yöneticileri ile Prof. Dr. Umut Türker (DAÜ), Doç. Dr. Ertuğ Aydın (LAÜ), Yar. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ (ODTÜ-KKK), Yar. Doç. Dr. Ayşe Pekrioğlu Balkıs (UKU), Yar. Doç. Dr. Anoosheh Iravanian (YDÜ) ve Yar. Doç. Dr. Kezban Özlütaş’ın (GAÜ) değerli katılımlarıyla düzenlenen toplantı sonucunda, konferansın üniversitelermizin katkıları ve ortaklığında düzenlenmesine karar verilmiştir.


Üst Taraf