İnşaat Mühendisleri Odası 75. ECCE Genel Kurulu’nda Temsil Ediliyor.

İnşaat Mühendisleri Odası 75. ECCE Genel Kurulu’nda Temsil Ediliyor.

İnşaat Mühendisleri Odası 75. ECCE Genel Kurulu’nda Temsil Ediliyor.
  • Güncelleme Tarihi: 04 November 2022

İnşaat Mühendisleri Odası 3-5 Kasım 2022 tarihlerinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleşen 75. ECCE (Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi) Genel Kurulu’nda İnşaat Mühendisleri Odası Oda Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ve Oda Genel Sekreteri Abdullah Ekinci tarafından temsil ediliyor.

Genel Kurul ECCE Dönem Başkanı Andreas Brander ve Avusturya Federal Mühendis ve Mimar Birliği Eşbaşkanı Klaus Thurriebia’nın açılış konuşmaları ile başladı. Andreas Brander konuşmasında konseyin sürdürebilirlik hedefleri, yaşam boyu eğitim , profesyonel mühendislik çalışmalarının Avrupa Komisyonunda kabul görmesi ve tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinin aynı şartları uygulaması ve ECCE’nin stratejik planları hakkında genel kurula katılan üyelere bilgi verdi. Avusturya Federal Mühendis ve Mimar Birliği Eşbaşkanı Klaus Thurriebia ise genel kurula yaptğu konuşmada Avrupa bölgesindeki lisanslı mühendisler ile ilgili kriterlerin tüm Avrupa’da aynı olması gerektiğinden ve bunun uygulanması ile ilgili ECCE’nin önemli bir rol oynaması gerektiğini belirtti.

 Genel Kurula katılan ülke temsilcilerinin tanıtılmasının ardından daveti konuçmacı olarak EAMC Başkanı Abil al-Habithi ve Genel Sekreter Nicola Mondu birer konuşma gerçekleştirdiler. Konuşmaları kapsamında ECCE ile olan işbirliğinin önemini vurguladılar.

          ECCE’nin 74. Genel Kurulu’nda alınan kararların oybirliğe ile onaylanmasının ardından geçtiğimiz yarı yılın faaliyet raporu Başkan Andreas Brander tarafından, mali rapor ise sayman tarafından delegelere aktarıldı ve oybirliği ile kabul edildi.İlk günün soru-cevap kısmında ise İnşaat Mühendisliği mesleğinin prestijinin artırılması ile ilgili yapılabilecekler hakkında delegeler arasında fikir istişaresi yapıldı.İnşaat Mühendisliği mesleğinin son yıllarda popülerliğinin yitirdiği ve Avrupa’da gençler tarafından tercih edilmediğine değinildi. Sorunun sebepleri ve çözümü ile ilgili ne tür çalışmalar yapılabileceği konusunda fikirler ortaya kondu.

          Genel Kurul’un 2. Günü Konseyin 2023-2030 yılları arasındaki stratejik planı ile ilgili sunumları ile başladı. Bir  önceki genel kurul’da gerçekleşen çalıştayın sonuçlarının aktarılmasının ardından sunulan stratejik planın önümüzdeki Mayıs ayında Kıbrıs’ta yapılacak olan genel kurul’da uygulamaya konulmasına karar verildi. Toplantı genelinde Avrupa inşaat sektöründeki son gelişmeler ve performansa dayalı tasarımın yanında sürdürülebilirliğin üç önemli parametresi olan sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerin de tasarım sürecine dahil olması konularında bilgilendirmeler ve görüşlere yer verildi.


Üst Taraf