KAMUOYUNA DUYURULUR.

KAMUOYUNA DUYURULUR.

KAMUOYUNA DUYURULUR.
  • Güncelleme Tarihi: 22 June 2024
Kamuoyuna duyurulur,

“Özyalçın Construction’a ait Kompleks Bina Ulusal ve Özel Mimari Proje Yarışması” kapsamında 1 Haziran 2024 tarihinde başlayan jüri değerlendirmesi resmi raporları tüm jüri üyeleri tarafından imzanamadığından Hizmet Alımlarında Mimari ve Mühendislik Projeler ile Bu Yapsamda Yapılacak Yarışmaların Esas ve Usulleri Tüzüğü’nün 33. Madde’sine göre tamamlanamamıştır.
Bu süreçte yasal olarak imzalanarak tamamlanmamış değerlendirmelerin jüri başkanı tarafından aranarak yarışmacılara bildirildiğini üzülerek öğrendik.
Yarışma değerlendirmesinde kimlikler açılıp jüri üyeleri arasında itilaf doğduktan sonra konu odalarımızın gündemine gelmiştir.
KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası yazdığı bir dilekçe ile odasına üye olmayan bir inşaat mühendisinin hazırladığı statik raporu veren ekibin, yarışma şartnamesinin 5. Maddesinin, yarışmalar tüzüğünün 13. Maddesinin 2. Bendinin (E) ve (G) kısımlarının ve KTMMOB yasasının 40. maddesinin 1. bendine istinaden diskalifiye edilmesi gerektiğini belirtmiştir.
KTMMOB Mimarlar Odası hukuk danışmanı olan Oktay Feridun ve Ortakları Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı Bürosu’ndan alınan hukuk görüş de, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın dilekçesini destekler niteliktedir.
KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odasının dilekçesi ve KTMMOB Mimarlar Odası’nın aldığı hukuk görüşü yarışma jürisi ile paylaşılmıştır.
Bu belgelerin paylaşılması ardından yarışma raportörleri, hazırlamış oldukları raporun kendilerine bilgi verilmeden jürinin bir kısmı tarafından değiştirildiğini, kimlik ile ilgili anlaşmazlık olan kısımların rapordan silinerek ve tüm imzalar tamamlanmadan idareye (Özyalçın Construction’a) sunulduğunu Mimarlar Odasına bildirmişlerdir.
Jürinin bir kısmı tarafından imzalanan rapor incelendiğinde birinci olarak seçilen projenin statik raporunun KTMMOB’ye kayıtlı olmayan bir inşaat mühendisi tarafından hazırlandığı tespit edilmiştir.
Eksik imzalı raporun teslim edilmesinin ardından idareye ulaşılarak “KTMMOB Mimarlar Odası’nın Hakemliği” sürecine başvurması talep edilmiştir. Bu adımın ilerlemesini halen beklemekteyiz.
KTMMOB Yasasına, KKTC İhale Yasası altındaki yarışmalar tüzüğüne ve yarışmanın şartnamesine aykırı olan bu rapor ile ilgili odalarımız gereken tüm yasal işlemleri yapacaktır.

Saygılarımızla Kamuoyuna duyururuz,

KTMMOB Mimarlar Odası KTMMOB İnşaat Mühendisleri
Yönetim Kurulu (a) Yönetim Kurulu (a)
Onur Olguner, Başkan Abdullah Ekinci, Başkan

Üst Taraf